Diagnostiek

U kan in onze praktijk terecht voor een gespecialiseerde diagnostiek van de verschillende aspecten van communicatie, leren, psychomotorisch en sociaal-emotioneel functioneren.

In de eerste plaats proberen wij de problematiek zo goed mogelijk in kaart te brengen. We vertrekken hierbij vanuit de aanmelding (telefonisch of via een intakegesprek) en stemmen ons onderzoek af op de vraag van de ouders en eventuele verwijzer. Welke onderzoeken gepland worden zal afhangen van de vraag en zal in overleg met u worden afgesproken.

Voor volgende onderzoeken kunt u bij ons terecht:

Logopedisch onderzoek:

 • Articulatiestoornis
 • Myofunctionele stoornis (open mondgedrag, foutief slikpatroon, duimzuigen)
 • Stemstoornis
 • Leerproblemen (lezen, spellen, rekenen)
 • Stotteren
 • Broddelen
 • Neurologische taal- en spraakstoornis
 • Dysfagie

Psychomotorisch onderzoek:

 • Vroeg motorische ontwikkeling (motorische mijlpalen)
 • Grof motorische vaardigheden
 • Fijn motorische vaardigheden
 • Ontwikkeling van de ruimtelijk oriëntatie
 • Lateralisatie

Psychologisch onderzoek:

 • Intelligentie onderzoek: vanaf de leeftijd van 2,5 jaar
 • Neuro-psychologisch onderzoek: vanaf de leeftijd van 6 jaar.
  • Aandacht en concentratie
  • Geheugen
  • Planning en organisatie/executief functioneren
 • Differentiaal diagnostiek (autisme, persoonlijkheidsproblemen,…): bij kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Explorerend belevingsonderzoek: vanaf de leeftijd van 6 jaar.
 • Infant-onderzoek: van 0 tot ca. 5 jaar.

De psychologische onderzoeken gebeuren in samenwerking met Psyworks, praktijk voor psychodiagnostiek en psychotherapie. Voor meer informatie over deze verschillende onderzoeken, verwijzen we ook naar hun website: www.psyworks.be