Behandeling

Indien na onderzoek blijkt dat u in aanmerking komt voor therapie, overleggen wij graag onze therapiedoelstellingen en bouwen we die zo goed mogelijk uit op maat van elk specifiek probleem en individu.

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat continuïteit de evolutie van de therapie alleen maar ten goede komt, verkiezen wij dat therapieën stipt en regelmatig gevolgd worden. Daarom overleggen wij graag met u de mogelijke therapiemomenten en de aangewezen therapiefrequentie.

Omdat communicatie de evolutie van de therapie eveneens ten goede komt, overleggen wij graag met u op regelmatige basis de evolutie van de therapie en contacteren we, na uw akkoord, alle betrokken therapeuten en begeleiders.

  • Huisbezoeken zijn mogelijk indien aangewezen bij neurologische aandoeningen.
  • Schoolbezoek is mogelijk na goedkeuring van de schooldirectie.