Polipraxis is een multidisciplinaire praktijk die gespecialiseerd is in diagnostiek en therapie bij kinderen, jongeren en volwassenen met taal- en leerstoornissen, spraak- en stemstoornissen, motorische problemen en sociaal-emotionele problemen.

We streven ernaar om kinderen en volwassenen met problemen zoveel mogelijk te benaderen vanuit een holistische visie.

Sommige kinderen hebben het erg moeilijk met het verwerven van psychomotorische vaardigheden, het ontwikkelen van spraak en taal en het opnemen van de schoolse leerstof. Daarbij spelen de sociaal-emotionele aspecten een belangrijke rol.
Binnen onze praktijk garanderen wij een multidisciplinaire aanpak waarbij we zowel oog hebben voor het logopedische, psychomotorische en psychologische aspect.

Ook bij taal-en communicatiestoornissen, vloeiendheidsstoornissen en stemstoornissen wordt er gerichte ondersteuning aangeboden waarbij wij sterk op maat werken.


Wij werken enkel op afspraak. Indien u een afspraak wenst kan u steeds bellen op 056 53 00 99